September 21, 2023

TOP AFRICA NEWS

We Digest News to tell the Truth

Itangazo rya SINIYOBEWE ryo guhinduza amazina

Uwitwa SINIYOBEWE Eugéne mwene HABYARIMANA Celestin na MUKAGASANA Jennifer utuye mu mudugudu wa Nyakibando II Akagari ka Nyakiganda, Umurenge wa Katabagema, Akarere ka Nyagatare ,Intara y’Uburasirazuba ubarizwa kuri telephone no 0783622112

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe SINIYOBEWE Eugene, agasimbuza izina SINIYOBEWE, izina MUKUNZI, akitwa MUKUNZI Eugéne mu irangamimerere

Impamvu atanga ni uko izina SINIYOBEWE ari izina rimutera ipfunwe

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina SINIYOBEWE akarisimbuza izina MUKUNZI mu mazina asanganywe, SINIYOBEWE Eugéne bityo akitwa MUKUNZI Eugéne mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo inyandiko ye y’Ivuka

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

TOPAFRICANEWS.COM © All rights reserved.